Inschrijvingen 2020 - 2021

Wensen jullie je zoon of dochter in onze school in te schrijven? Dat kan!

 Lees meer

Naar de tuin van Dirk - 2k

Onze bus trok vandaag richting Akrenbos om er te genieten van verschillende vogelsoorten: de kerkuil, de oehoe, kraanvogels, een arendbuizerd, ... Ook schildpadden konden we van dichtbij bekijken.

Lees meer...