Op bezoek bij de brandweer

de brandweermannen leerden ons het volgend versje:

Mijn huisje staat in brand.

Oh nee, oh nee.

Bel dan 112.