Inschrijvingen 2019 - 2020

Geen maximumcapaciteit

 

Voor de inschrijvingen van het schooljaar 2019-2020 zal geen rekening gehouden worden met de maximumcapaciteit aan leerlingen en kleuters die enkele jaren geleden voor onze school werd vastgelegd.

Er kunnen dus (op basis van capaciteit) geen kinderen geweigerd worden. Ook de inschrijvingsdata die in het infoboekje vermeld staan, vervallen.

 Lees meer

busdienst

Sinds het schooljaar 2014-2015 rijden onze schoolbussen niet meer over de gemeentegrenzen heen.
Deze beslissing werd genomen door het schoolbestuur vanuit de vaststelling dat deze maatregel ook wordt gerespecteerd door een aantal schoolbesturen van onze scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland en vanuit de vaststelling dat de afstanden die door de bussen ’s morgens en ’s avonds worden afgelegd niet meer te verantwoorden zijn ten opzichte van wat als normaal schoolbusvervoer kan worden beschouwd. Vaak duren de busritten ’s morgens en ’s avonds ook voor de leerlingen zelf té lang doordat de reiswegen te uitgestrekt worden.
Er is een aangepast rittenschema uitgewerkt zodat de kinderen uit Galmaarden, Tollembeek en Vollezele steeds tijdig van en naar school worden gebracht.

Vanaf dit schooljaar wordt voor het ochtend- en avondvervoer 1 euro aangerekend per leerling/kleuter en per enkele rit.
Voor de pedagogische schooluitstappen wordt er, bovenop de kostprijs van de uitstap, vanaf dit schooljaar ook 1 euro busvervoer aangerekend.

Wie met de schoolbus naar school komt, dient tijdig klaar te staan.
Ouders van kinderen die in geval van ziekte of een andere reden uitzonderlijk geen gebruik maken van de bus, dienen de school of de buschauffeur te verwittigen.
Kleuters/leerlingen die 's (na)middags thuis niet binnen kunnen, worden terug meegenomen naar school en blijven in de bewaking tot ze afgehaald worden.