H6 kleurt geel

Deze week startte de actie "Ik zie je graag". Met deze actie willen wij er in de donkere wintermaanden voor zorgen

dat de leerlingen "gezien" worden. Daarom kregen alle leerlingen van het lager een fluo-vestje. Leerlingen die hun

fluo-vestje 's morgens en 's avonds dragen kunnen dankzij de campagne "Helm op, Fluo top" een mooie beloning

in de wacht slepen. De eerste reacties van leerlingen en juffen zijn zeker veelbelovend. Ook voor de kleuters zijn er in de 

komende maanden acties gepland.