klasuren

Voormiddag: van 8.30 uur tot 12.05 uur  (op woensdag tot 11.25 uur)
Namiddag: van 13.20 uur tot 15.25 uur

Alle leerlingen dienen tijdig op school te zijn.
We vragen dat ook de kleuters tijdig aanwezig zouden zijn, zodat ze niet midden in een klasactiviteit aankomen.

De leerkracht wordt best verwittigd indien de kleuter of de leerling occasioneel door iemand anders dan gewoonlijk wordt afgehaald.