Inschrijvingen 2019 - 2020

Geen maximumcapaciteit

 

Voor de inschrijvingen van het schooljaar 2019-2020 zal geen rekening gehouden worden met de maximumcapaciteit aan leerlingen en kleuters die enkele jaren geleden voor onze school werd vastgelegd.

Er kunnen dus (op basis van capaciteit) geen kinderen geweigerd worden. Ook de inschrijvingsdata die in het infoboekje vermeld staan, vervallen.

 Lees meer

godsdienstkeuze

In de kleuterschool wordt de keuze godsdienst/zedenleer nog niet gemaakt.

Bij de eerste inschrijving van een leerplichtig kind bepalen de ouders bij ondergetekende verklaring of hun kind een cursus in één van de erkende godsdiensten volgt, een cursus in de niet-confessionele zedenleer volgt, of op basis van hun religieuze of morele overtuiging een vrijstelling wenst te bekomen.

Bij het begin van elk schooljaar kan deze keuze gewijzigd worden. Indien ouders deze keuze willen wijzigen, vragen ze een formulier aan de directeur en bezorgen hem dit uiterlijk op 8 september van het lopende schooljaar.