22 en 23 januari - Eetfestijn afhaaleditie!

meer info

beleidsmedewerkers

zorgcoördinator kleuter en 1ste graad lager: Christine Cromphout

zorgcoördinator 2de en 3de graad lager: Kim Verschuere

pedagogisch ICT-coördinator: Davy Boussauw

technisch ICT-coördinator: Johan Desmecht