beleidsmedewerkers

zorgcoördinator kleuter en 1ste graad lager: Christine Cromphout

zorgcoördinator 2de en 3de graad lager: Kim Verschuere

pedagogisch ICT-coördinator: Davy Boussauw

technisch ICT-coördinator: