rapporten

We voorzien voor onze lagere schoolkinderen opnieuw 5 rapporten met de toetsresultaten:

  • rapport 1: vrijdag 28 oktober 2016 (herfstvakantie);
  • rapport 2: woensdag 21 december 2016 (kerstvakantie);
  • rapport 3: vrijdag 24 februari 2017 (krokusvakantie);
  • rapport 4: vrijdag 31 maart 2017 (paasvakantie);
  • rapport 5: woensdag 28 juni 2017 (zomervakantie).

In juni ontvangen de ouders van de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar ook een overzichtsrapport met de procentuele weergave van alle resultaten van het schooljaar.

De ouders halen zelf het kerst- en zomerrapport af. Tijdens dit oudercontact worden de resultaten van de leerlingen individueel besproken.

De proeven worden vooraf meegegeven en door één van de ouders ondertekend. Elk rapport (behalve het laatste) moet ook de eerstvolgende schooldag ondertekend worden terugbezorgd.