Inschrijvingen 2019 - 2020

Geen maximumcapaciteit

 

Voor de inschrijvingen van het schooljaar 2019-2020 zal geen rekening gehouden worden met de maximumcapaciteit aan leerlingen en kleuters die enkele jaren geleden voor onze school werd vastgelegd.

Er kunnen dus (op basis van capaciteit) geen kinderen geweigerd worden. Ook de inschrijvingsdata die in het infoboekje vermeld staan, vervallen.

 Lees meer

schoolbestuur

Gemeentebestuur van Galmaarden
Marktplein 17
1570 Galmaarden 
tel. 054/596 161 
fax 054/580 251

Burgemeester met onderwijsbevoegdheid: Pierre Deneyer

Schepenen Patrick Decat (1ste schepen), Armand Biesemans, Marc Deteye, Ludo Persoons en Claudine Carels (schepen van onderwijs)

Gemeenteraadsleden Jonas De Boeck, Maria De Beuf, Lutgarde De Borre, Sara De Pelsemaeker, Veerle Dero, Dirk Hauters, Marleen Merckaert, Kurt Penninck, Jean-Paul Souffriau, Rudy Thiebaut, Melissa Van Eesbeek, Ludo Van Paepegem en An Werst

Contactpersonen 
burgemeester Pierre Deneyer (GSM 0477/595 024) 
gemeentesecretaris Kristof Andries (tel. 054/596 166)
onderwijssecretariaat gemeentehuis: Lutgarde De Beck (tel. 054/596 175)

De Gemeentelijke Basisschool Galmaarden is een gemengde basisschool  die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.

De school heeft een open karakter: ze staat open voor alle kinderen, ongeacht de ideologische,  filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de kinderen.

De school volgt de leerplannen van OVSG (Onderwijssecretariaat van Steden en Gemeenten).

Het godsdienstonderwijs, het onderwijs in de niet-confessionele zedenleer en de lessen lichamelijke opvoeding worden door bijzondere leermeesters gegeven.

De school behoort samen met GBS Bever, GBS Herfelingen, GBS Herhout, GBS Leerbeek,  GBS Oetingen, GBS Strijland, GBS Tollembeek en GBS Vollezele tot de scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland.