schoolreglement

De recentste versie van ons schoolreglement kan u hier vinden : Schoolreglement 2017
Deze versie werd reeds goedgekeurd door de schoolraad en de gemeenteraad.

Indien u zich liever beperkt tot de wijzigingen t.o.v. van vorige versie : Schoolreglement 2017(wijzigingen)