schoolreglement

De recentste versie van ons schoolreglement kan u hier vinden : schoolreglement 2020 - 2021
Deze versie werd reeds goedgekeurd door de schoolraad en de gemeenteraad.