schoolreglement

De recentste versie van ons schoolreglement kan u hier vinden : Schoolreglement 2018
Deze versie werd reeds goedgekeurd door de schoolraad en de gemeenteraad.