Inschrijvingen 2020 - 2021

Wensen jullie je zoon of dochter in onze school in te schrijven? Dat kan!

 Lees meer

schoolverzekering

Wat doen we bij een ongeval?
De school laat de kleuter/leerling onmiddellijk verzorgen door de huisdokter (zoniet door de snelst te bereiken geneesheer) en probeert de ouders (grootouders of familie) te verwittigen.

Schadeaangifte van een lichamelijk ongeval (Ethias) Indien uw zoon of dochter op school of op de weg naar of van school het slachtoffer is geworden van een ongeval, dient u te werk te gaan als volgt :

  1. Het aangifteformulier wordt u door de school bezorgd of kan u op school bekomen.
  2. Dit formulier wordt door de school ingevuld. De ouders vullen de naam van de rekeninghouder en het rekeningnummer waarop de onkosten zullen worden terugbetaald in. Ze brengen een ziekenfondskleefbriefje aan op het formulier.
  3. Dit formulier dient te worden aangevuld door de eerst behandelende geneesheer.
  4. Het formulier wordt zo vlug mogelijk op school afgegeven.
  5. De school zorgt voor de aangifte van het ongeval bij Ethias.
  6. De ouders betalen alle kosten en bewaren de rekeningen.
  7. De ouders bieden alle kosten voor geneeskundige verzorging ter terugbetaling aan, aan hun ziekenfonds of aan een andere verzekeringsinstelling. Ze sturen deze kosten naar Ethias op na het ontvangen van een brief met vermelding van het dossiernummer.
  8. De verzekering Ethias betaalt het verschil in kosten terug. Dit is het totaal van de onkosten min het bedrag dat door het ziekenfonds reeds werd terugbetaald. Ethias werkt niet met een franchise.