jaarthema

Een nieuw schooljaar … een nieuw jaarthema!

 H6 kleurt je dag

 

 

 

 

 

 

 

Welkom op onze website

Er zit meer achter onze schoolpoort dan je denkt...

 Interesse in onze school?

Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie en inschrijvingen.

 via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

telefonisch: school: 054/89 04 50

Patrick: 0472/43 01 93
Daisy:  0473/45 57 05

 

 

pedagogisch project

 1. Het gemeentelijk basisonderwijs ingericht door de gemeente Galmaarden behoort tot het gesubsidieerd officieel onderwijs. Om de minimum doelstellingen te verwezenlijken die vervat zijn in de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen (vastgelegd bij decreet van 22 februari 1995) worden de goedgekeurde leerplannen van O.V.S.G. gevolgd.
 2. Het gemeentelijk basisonderwijs ingericht door de gemeente Galmaarden eerbiedigt de vrijheid van meningsuiting en alle filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en hun leerlingen. Het eerbiedigt derhalve de vrije keuze van de ouders inzake godsdiensten en niet-confessionele zedenleer. Het is ervan overtuigd dat de confrontatie van verschillende opvattingen verrijkend kan zijn voor de gehele schoolbevolking.  
 3. Het gemeentelijk basisonderwijs ingericht door de gemeente Galmaarden probeert middelen te creëren opdat iedereen aan de besluitvorming deel zou kunnen hebben. 
 4. Het gemeentelijk basisonderwijs ingericht door de gemeente Galmaarden heeft tot doel de jongeren te begeleiden bij hun groei naar volwassenheid. Hierbij moeten de verstandelijke, emotionele, morele, sociale, creatieve en lichamelijke ontwikkeling harmonisch aan bod komen. Elke school moet hierom niet alleen kennis maar ook attitudevorming bijbrengen bij elk van haar leerlingen. Het draagt bij tot de kritische en creatieve integratie van de jongeren in de maatschappij. Het wil hen leren samenwerken en samenleven in harmonie. Het stimuleert mondigheid en weerbaarheid in hun groei naar zelfstandigheid.
 5. Het gemeentelijk basisonderwijs ingericht door de gemeente Galmaarden wil aandacht schenken aan minder begaafde/hoogbegaafde kinderen. In de mate van het mogelijke zullen voor deze kinderen passende activiteiten en lessen worden gegeven, zodat ook zij zich gelukkig voelen en kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen.  
 6. Het Schoolbestuur van de gemeente Galmaarden is ertoe gehouden bij de uitoefening van haar opdracht de door de grondwet gewaarborgde individuele rechten van de personeelsleden, de ouders en de leerlingen te eerbiedigen. Zij onthoudt zich derhalve van inmenging in het privéleven van de personeelsleden, de ouders en de leerlingen.
 7. Het gemeentelijk basisonderwijs ingericht door de gemeente Galmaarden draagt de beginselen uit die vervat zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens inzonderheid aan die van het Kind.  
 8. Het gemeentelijk basisonderwijs ingericht door de gemeente Galmaarden wil zijn scholen op gelijkwaardige wijze besturen, evenwel rekening houdend met plaatselijke noden en mogelijkheden. Lokale situaties en problemen kunnen hierbij prioritair of als alleenstaand worden behandeld.
 9. Het schoolbestuur van de gemeente Galmaarden en alle bij het gemeentelijk onderwijs betrokken personeelsleden, de leden van de participatieraad en de leden van de respectievelijke oudercomités onderschrijven steun te verlenen aan initiatieven die de kwaliteit van het gemeentelijk onderwijs ten goede komen en zijn uitstraling verhogen. 
 10. Het gemeentelijk onderwijs ingericht door de gemeente Galmaarden kan zijn steun verlenen aan culturele, godsdienstige, sportieve, humanitaire, … acties indien deze verenigbaar zijn met het pedagogisch project.  
 11. Het gemeentelijk basisonderwijs ingericht door de gemeente Galmaarden wil kinderen de gelegenheid bieden om kennis te maken en te leren omgaan met de nieuwe media (ICT).  
 12. Het pedagogisch project maakt deel uit van het schoolwerkplan (Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997 – artikel 47,61,1°)  waarvan eveneens het schoolreglement (participatieraad 10.03.1998 – gemeenteraad 07.04.1998) en de afsprakennota (participatieraad 14.07.1998 – schepencollege 27.07.1998) deel uitmaken.