Welkom op onze website

 

 Interesse in onze school?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie en inschrijvingen.

 

 

prijsoverzichten

 

Op het einde van elke maand wordt voor iedere kleuter/leerling een schoolrekening opgemaakt. De retributie wordt geïnd door de gemeente Galmaarden.

Onderstaande opsomming laat toe de mogelijke uitgaven voor het volgende schooljaar in te schatten.

Scherpe maximumfactuur

 (voor klasactiviteiten, leeruitstappen, schoolreizen, theaterbezoeken,…)

De totale kostprijs per schooljaar mag onderstaand bedrag niet overschrijden.

 

Peuters en kleuters 45 euro
Alle klassen lager** 90 euro
** inclusief zwemmen  
** zwemmen voor 6de is gratis  

Minder scherpe maximumfactuur(voor meerdaagse uitstappen)

De totale kostprijs over de ganse duur van het lager onderwijs

mag 440 euro niet overschrijden.

vermoedelijke kostprijs openluchtklas 3de graad 170 euro

Facultatieve uitgaven

  kleuters lager
bus (bij pedagogische uitstappen) 1 1
voor-en naschoolse opvang per begonnen half uur (zie ook punt 3 ) 0,85 0,85
warme maaltijd 2,50 3,90
melk, chocomelk, fruitsap 0,40 0,50
fruit (oog voor lekkers)* 6 6
soep 0,40 0,50
zwemmen (gratis voor 6de leerjaar) 1 1
badmuts   1,80
turntruitje   5
nieuwjaarsbrief 0,8 0,8

* Maakt deel uit van de maximumfactuur. Als de school subsidies krijgt, wordt de prijs van het    

   fruit teruggebracht op € 3